Historiek

Een chronologisch overzicht van de historiek van onze academie.
Paragraphs

1881

De gemeenteraad beslist tot oprichting van een stedelijke muziekschool.

1882

De muziekschool gaat op 16 oktober van start met 346 leerlingen.

1890

Oprichting van een stedelijke harmonie als onderafdeling, zonder succes evenwel.

1905

Uitbreiding van de onderwezen vakken met fluit, contrabas, klarinet en saxofoon.

1906

Eerste personeelsstatuut of wat daarvoor moest doorgaan.

1914

Oorlogstijd. De activiteiten worden zeer schaars. Er wordt een "volksmuziekschool" opgericht die na de oorlog verdwijnt.

1918

Flor Sax wordt directeur. De activiteiten hernemen langzaam aan.

1929

Er zijn 196 leerlingen ingeschreven; voor de eerste maal worden "kampstrijden" georganiseerd.

1933

Uitbreiding van de cursussen : cello en een tweede vioolklas worden toegevoegd.

1940

Tweede wereldoorlog. De directeuren N. Lahaye en R. Coppieters trachten de muziekschool overeind te houden.

1946

A. Delvaux wordt aangesteld als directeur. Oprichting van de cursussen solfège voor volwassenen, voordracht en dictie.

1956

Oprichting van de cursussen toneel en slagwerk.

1960

Oprichting van het Waaslandia Orkest.

1966

Oprichting van de afdelingen te Stekene en Belsele.

1970

Oprichting van de afdelingen te Sint-Gillis, Temse en Nieuwkerken.

1978

F. Truyts wordt aangesteld als directeur.

1979

Oprichting van de afdeling te Sinaai. Oprichting van een Symfonieorkest.

1981

Ingebruikneming van de nieuwe gebouwen aan de Hofstraat; bij deze gelegenheid wordt eveneens de volledige uitrusting, instrumentarium inbegrepen, vernieuwd.

1982

Het aantal leerlingen stijgt voor het eerst tot over de 2.000. Viering van het honderdjarig bestaan met o.a. de uitvoering van de negende symfonie van L.v. Beethoven.

1985

Internationaal jaar van de muziek. Eerste integrale uitvoering te Sint-Niklaas van de Mattheuspassie van J.S. Bach, georganiseerd door de academie.

1986

De academie wordt aangewezen als experimenteerschool voor een vernieuwd deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Inmiddels werden de cursussen blokfluit, accordeon en klavecimbel ingevoerd.

1990

Invoering van een nieuwe regeling voor het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen.

1993

Uitbouw van een voorbereidende afdeling voor 6- en 7-jarige leerlingen.

1998

Invoering Jazz-lichte muziek.

1999

Invoering instrumentlessen voor leerlingen L1 vanaf januari van het lopende schooljaar.

2000

Herman De Vleeschhouwer wordt aangesteld als directeur.

2001

Structuurwijziging studierichting muziek, woord en dans. Invoering cursus harp.

2002

Invoering jazz en lichte muziek als volwaardige optie. Wijziging initiatie-lessen: instrument L1 vanaf oktober. Projecten kunstinitiatie naar basis-onderwijs en allochtone gemeenschap.

2005

Invoering van het experiment volksmuziek.

2007

Viering 125 jaar academie.

2016-2017

Tim Haerinck wordt aangesteld als directeur wd.

2018

Invoering hervorming DKO.

dansmuziekwoord