Tarieven

De kostprijs van een opleiding is afhankelijk van je leeftijd. Je krijgt korting per extra gezinslid dat inschrijft. Ben je houder van een kansenpas en schrijf je in de academie in Sint-Niklaas? Dan krijg je een grote korting.

Voor een volledig schooljaar, van september 2019 tot juni 2020, betaal je, per domein, deze tarieven:
 

Kinderen 6 t.e.m. 17 jaar

voor leerlingen tot en met 17 jaar 77 EUR
voor leerlingen tot en met 17 jaar met recht op vermindering en als 2e kind in het gezin 53 EUR
voor kinderen jonger dan 18 jaar uit gezinnen met kansenpas en attest vrijetijdsparticipatie 17 EUR

Jongvolwassenen 18 t.e.m. 24 jaar

bij vermindering en voor leerlingen tussen 18 en 24 jaar 142 EUR
voor volwassenen met kansenpas en attest vrijetijdsparticipatie 65 EUR

Volwassenen vanaf 25 jaar

per schooljaar, per domein, voor leerlingen vanaf 25 jaar 324 EUR
voor volwassenen met recht op vermindering 142 EUR
voor volwassenen met kansenpas en attest vrijetijdsparticipatie 65 EUR
Een kansenpas en attest vrijetijdsparticipatie vraag je aan via het welzijnshuis. Met een kansenpas krijg je ook korting bij de huur van een instrument bij de academie.

Wil je inschrijven voor één van onze cursussen?

Contactgegevens

d'Academie podium - secretariaat Sint-Niklaas

Hofstraat
13
9100
Sint-Niklaas

Wie kan genieten van een verminderd inschrijvingsgeld?

Opgelet:

  • je attest moet geldig zijn op het moment van inschrijving of in de maand september!
  • Personen ten laste, wonend op het zelfde adres, hebben ook recht op korting na voorlegging van de nodige attesten.
Wie kan er genieten van verminderd inschrijvingsgeld? Welk attest dien je hiervoor mee te brengen?

A. Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (verplicht ingeschreven als werkzoekende) of ermee gelijkgesteld

B. Werklozen in wachttijd

Een attest van de RVA of VDAB  
(geen attesten van vakbonden)

C. Leefloners of ermee gelijkgesteld 

Een attest van het OCMW 

D. Gepensioneerden met een ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag

een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen

E. Personen of gezinnen uit Sint-Niklaas met een kansenpas

Kansenpas + attest vrijetijdsparticipatie (te verkrijgen in het welzijnshuis)

F. Personen met een erkende handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid 

Een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid
of een rekening-uittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de FOD Sociale Zekerheid
of een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card

G. Personen met een beperking van 66% en verhoogde kinderbijslag 

een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’ 
of een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.

H. Residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI of pleeggezin

Een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft

I. Statuut erkend politiek vluchteling 

Een attest van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft
of identiteitsbewijs voor vreemdelingen

J. Personen met een arbeidsongeschiktheid van 66% 

 

Attest ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit of attest RIZIV met vermelding artikel 100
of attest FOD met vermelding “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of 
minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen” 

K. Personen met een verhoogde verzekerings-tegemoetkoming of personen ten laste

Attest ziekenfonds met vermelding verhoogde tegemoetkoming 

L. Jonger dan 18 jaar en een ander lid van de leefeenheid betaalde reeds binnen het DKO

Een kopie van het betalingsbewijs van een ander gezinslid (behorend tot dezelfde leefeenheid met hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres) 

M. Minder dan 18 jaar en een extra inschrijving in een tweede domein in het DKO

Een inschrijvingsbewijs van de andere academie

dansmuziekwoord