Tarieven

De kostprijs van een opleiding is afhankelijk van je leeftijd. Je krijgt korting per extra gezinslid dat inschrijft. Ben je houder van een kansenpas en schrijf je in de academie in Sint-Niklaas? Dan krijg je een grote korting.

Voor een volledig schooljaar, van september 2018 tot juni 2019, betaal je deze tarieven:

Kinderen 6 t.e.m. 17 jaar

per schooljaar voor 1 domein, voor leerlingen tot en met 17 jaar 75 EUR
voor leerlingen tot en met 17 jaar met recht op vermindering en als 2e kind in het gezin 52 EUR
voor kinderen jonger dan 18 jaar uit gezinnen met kansenpas en attest vrijetijdsparticipatie 17 EUR

Jongvolwassenen 18 t.e.m. 24 jaar

bij vermindering en voor leerlingen tussen 18 en 24 jaar 139 EUR
voor volwassenen met kansenpas en attest vrijetijdsparticipatie 65 EUR

Volwassenen vanaf 25 jaar

per schooljaar, per domein, voor leerlingen vanaf 25 jaar 317 EUR
voor volwassenen met recht op vermindering 139
voor volwassenen met kansenpas en attest vrijetijdsparticipatie 65
Een kansenpas en attest vrijetijdsparticipatie vraag je aan via het welzijnshuis. Met een kansenpas krijg je ook korting bij de huur van een instrument bij de academie.

Wil je inschrijven voor één van onze cursussen?

Contactgegevens

d'Academie podium - secretariaat Sint-Niklaas

Hofstraat
13
9100
Sint-Niklaas

Wie kan genieten van een verminderd inschrijvingsgeld?

  • Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste* daarvan: attest van de VDAB waaruit blijkt dat hij/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is, met vermelding “aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs”. Dit attest moet gedateerd zijn in september - attesten van de vakbond worden niet aanvaard.
  • Leefloners of personen ten laste* daarvan: een attest afgeleverd door het OCMW, een attest “inkomensgarantie voor ouderen”.
  • Gehandicapten en mindervaliden (tenminste 66%) of personen ten laste* daarvan: de toekenning van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap behoort tot de bevoegdheid van de Federale overheid. Sinds 2010 levert deze instelling attesten af waarop niet langer de procentuele graad van arbeidsongeschiktheid is uitgedrukt, maar wel de ‘vermindering van zelfredzaamheid met een aantal punten’. Vermindering met 6 punten komt overeen met de vroegere arbeidsongeschiktheid van 66%.  U dient dit attest 'erkenning van de handicap' en een bewijs van betaling (beiden afgeleverd door de Directie-generaal Personen met een handicap) binnen te brengen op het secretariaat.
    Meer info op
    http://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/index.htm
    Een recent attest van de mutualiteit wordt ook aanvaard. Dat document vermeldt zowel een RIZIV-nummer als een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% (of ten minste 4 punten op het criterium van zelfredzaamheiden) en een geldigheidsperiode.
  • Residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: Bij leerlingen die in een instelling zoals een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogisch instituut (MPI)
dansmuziekwoord