Prijzen

Op deze pagina vind je de prijzen, inschrijfdata en inschrijvingsmethoden terug voor het schooljaar 2023-2024.

Je dient in te schrijven voor 30 september en ook de betaling moet voor 30 september binnen zijn.

Het inschrijvingsgeld voor een opleiding is afhankelijk van je leeftijd. Kijk zeker ook na of je in aanmerking komt voor een korting.
-Je ontvangt een korting per extra gezinslid (jonger dan 18) dat wordt ingeschreven aan d'Academie Podium (en/of d'Academie Beeld Sint-Niklaas, dit moet worden aangevraagd via het secretariaat).
-Ben je houder van de kansenpas? Vraag dan je attest vrijetijdsparticipatie aan op het welzijnshuis. Met dit attest geniet je eveneens van een interessante korting.
-Andere kortingen vind je terug op de detailpagina.

Denk je dat je recht hebt op een korting? Heb je dit nog niet aangevraagd tijdens je online inschrijving?
Dan zijn er 2 mogelijkheden:
- Login via mijnacademie, vraag vermindering aan vóór 1 oktober en upload het juiste attest. Na controle zal het saldo worden terugbetaald op jouw rekening
- Bezorg het juiste attest vóór 1 oktober aan het secretariaat en het saldo zal worden terugbetaald op jouw rekening.

Prijzen

 

Jonger dan 18 jaar (geboortejaar 2006 t/m 2017)

Normale prijs € 92
Verminderde prijs € 65
Kansenpas Sint-Niklaas (attest vrijetijdsparticipatie) € 22

Tussen 18 en 25 jaar (geboortejaar 1999 t/m 2005)

Normale prijs € 180
Kansenpas Sint-Niklaas (attest vrijetijdsparticipatie) € 85

Volwassenen (vanaf 25 jaar en ouder)

Normale prijs € 394
Verminderde prijs € 180
Kansenpas Sint-Niklaas (attest vrijetijdsparticipatie) € 85

Wil je inschrijven voor één van onze cursussen?

Contactgegevens

d'Academie podium - secretariaat Sint-Niklaas

Hofstraat
13
9100
Sint-Niklaas

Nieuwe leerling? Online inschrijven in 5 stappen!

1. Surf naar https://mijnacademie.be/samwdsintniklaas en kies je academie (d’Academie Podium)

2. Nog geen account?  Maak een nieuw account aan.
Vul je e-mailadres in en kies een wachtwoord.
Ben je ouder/voogd en wil je je kinderen inschrijven? Maak een account aan op jouw naam en voeg achteraf je gezinsleden toe.
Je krijgt een bevestigingsmail in je mailbox. Open je mail en bevestig je e-mailadres. Kies daarna je academie (d’Academie Podium) en ga akkoord met de voorwaarden.
Eens aangemeld volg je de instructies om leerlingen te koppelen aan je account.

3. Beantwoord de extra vragen.
Heb je je gegevens gecontroleerd? Ben je akkoord met het academiereglement en onze privacyverklaring?  Dan kan je verder gaan!

4. Maak een inschrijving aan.
Kies bij het domein (muziek, woord of dans) voor ‘nieuwe inschrijving’
Kies de optie van jouw keuze. Na het kiezen van de klassen verschijnt een veld voor eventuele opmerkingen en komt de knop 'bevestigen' beschikbaar.

Opgelet: start je dit jaar met een instrument? Je kan enkel het instrument van je keuze aanduiden.  Je kan eventueel als opmerking je keuze van leerkracht en/of lesdag door te geven. De school zal je een leerkracht toewijzen, deze zal contact met je opnemen om in de eerst week van september verdere afspraken van te leggen (uurregeling, praktische afspraken,...)

Heb je recht op vrijstellingen?
Voeg de opmerking(en) toe en het secretariaat zal je inschrijving aanpassen en je zelf nog contacteren indien er onduidelijkheden zijn.
Aanvraag voor 2e instrument?
Geef je keuze door via het veld 'opmerkingen' en het secretariaat zal je begin oktober hierover contacteren.

5. Betaal veilig en snel online!
Nadat je op ‘bevestigen’ hebt geklikt zie je het te betalen bedrag. Je kan vervolgens de andere gezinsleden inschrijven.
Klik ten slotte op 'nu betalen' om de betalingsgegevens te zien.
Je inschrijving is pas definitief als ze betaald is. Na betaling krijg je een bevestiging in je mailbox.
Heb je recht op korting op basis van werkloosheid, invaliditeit, …?
Klik bij de betaling op de knop 'Heb ik recht op vermindering?' en volg de instructies. Je betaalt bij online inschrijving wel eerst het volledige tarief. Voeg je bewijsstukken toe tijdens de inschrijving en het secretariaat zorgt (na controle van de geldigheid) ervoor dat je het verminderde bedrag op jouw rekeningnummer ontvangt. Indien er nog problemen of onduidelijkheden zijn zal het secretariaat je hierover contacteren.

 

Herinschrijven? Online inschrijven in 5 stappen!

1. Surf naar https://mijnacademie.be/samwdsintniklaas en kies je academie (d’Academie Podium)

2.Schreef je vorig jaar al online in? Gebruik dan je bestaande account om in te loggen.
Ben je ouder/voogd en wil je je kinderen inschrijven? Maak een account aan op jouw naam en voeg achteraf je gezinsleden toe.
Je krijgt een bevestigingsmail in je mailbox. Open je mail en bevestig je e-mailadres. Kies daarna je academie (d’Academie Podium) en ga akkoord met de voorwaarden.
Eens aangemeld volg je de instructies om leerlingen te koppelen aan je account.

3. Beantwoord de extra vragen.
Heb je je gegevens gecontroleerd? Ben je akkoord met het academiereglement en onze privacyverklaring?  Dan kan je verder gaan!

4. Maak een inschrijving aan.
Is het een herinschrijving?
(Voorrang t.e.m. 30/6) Dan staat er een vervolgopleiding voor je klaar. Kies je gewenste klas, voeg eventueel een opmerking toe en klik op ‘bevestigen’.
Staat er geen vervolgopleiding klaar? Neem dan contact op met het secretariaat.
Kies de optie van jouw keuze. Na het kiezen van de klassen verschijnt een veld voor eventuele opmerkingen en komt de knop 'bevestigen' beschikbaar.
Heb je recht op vrijstellingen of zijn er afwijkingen van het regulier traject?
Voeg de opmerking(en) toe en het secretariaat zal je inschrijving aanpassen en je zelf nog contacteren indien er onduidelijkheden zijn.
Aanvraag voor 2e instrument?  
Geef je keuze door en het secretariaat zal je begin oktober hierover contacteren.

5. Betaal veilig en snel online!
Nadat je op ‘bevestigen’ hebt geklikt zie je het te betalen bedrag. Je kan vervolgens de andere gezinsleden inschrijven.
Klik ten slotte op 'nu betalen' om de betalingsgegevens te zien.
Je inschrijving is pas definitief als ze betaald is. Na betaling krijg je een bevestiging in je mailbox.
Heb je recht op korting op basis van werkloosheid, invaliditeit, …?
Klik bij de betaling op de knop 'Heb ik recht op vermindering?' en volg de instructies. Je betaalt bij online inschrijving wel eerst het volledige tarief. Voeg je bewijsstukken toe tijdens de inschrijving en het secretariaat zorgt (na controle van de geldigheid) ervoor dat je het verminderde bedrag op jouw rekeningnummer ontvangt. Indien er nog problemen of onduidelijkheden zijn zal het secretariaat je hierover contacteren.

Inschrijven via het secretariaat? Enkel op afspraak!

Je kan hiervoor terecht op het secretariaat van d’Academie podium vanaf zaterdag 24 juni t.e.m woensdag 28 juni en vanaf maandag 28 augustus tot en met 30 september 2023, telkens binnen de openingsuren van het secretariaat (ma-vrij: 14u – 17.30u en za: 10u – 13u).

Maak je persoonlijke afspraak, vanaf maandag 12 juni, door te mailen naar afspraken.podium@academiesintniklaas.be of door te telefoneren naar 03 778 38 58.

Gelieve te vermelden hoeveel personen er worden ingeschreven. Zo kunnen wij onze tijd optimaal indelen. 

Wie kan genieten van een verminderd inschrijvingsgeld?

Opgelet:

  • je attest moet geldig zijn op het moment van inschrijving (of in de maand september)!
  • Personen ten laste, wonend op het zelfde adres, hebben ook recht op korting na voorlegging van het attest gezinssamenstelling.
Wie kan er genieten van verminderd inschrijvingsgeld? Welk attest dien je hiervoor mee te brengen?

A. Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (verplicht ingeschreven als werkzoekende) of ermee gelijkgesteld en/of personen ten laste

B. Werklozen in wachttijd of personen ten laste daarvan

Een attest van de RVA of VDAB met evt. gezinssamenstelling personen ten laste  (geen attesten van vakbonden)
Je kan het attest ook online aanvragen via de website van VDAB:
https://www.vdab.be/opleidingen/inschrijvingsgeld-kunstonderwijs

C. Leefloontrekkers of personen ten laste daarvan 

Een attest afgeleverd door het OCMW

D. Gepensioneerden met een ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag

Een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen

E. Personen of gezinnen uit Sint-Niklaas met een kansenpas

Kansenpas + attest vrijetijdsparticipatie (te verkrijgen in het welzijnshuis)

F. Personen met een erkende handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid 

Een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid
of een rekening-uittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de FOD Sociale Zekerheid
of een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card

G. Personen met een beperking van 66% en verhoogde kinderbijslag 

een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op pijler 1 ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’ 
of een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.

H. Residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI of pleeggezin

Een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft of het vonnis van de jeugdrechtbank.

I. Statuut erkend politiek vluchteling 

Een attest van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft
of identiteitsbewijs voor vreemdelingen

J. Personen met een arbeidsongeschiktheid van 66% 

 

Attest ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit of attest RIZIV met vermelding artikel 100
of attest FOD met vermelding “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of 
minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen” 

K. Personen met een verhoogde verzekerings-tegemoetkoming of personen ten laste

Attest ziekenfonds met vermelding verhoogde tegemoetkoming 

L. Jonger dan 18 jaar en een ander lid van de leefeenheid betaalde reeds binnen het DKO

Een kopie van het betalingsbewijs van een ander gezinslid (behorend tot dezelfde leefeenheid met hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres) 

M. Minder dan 18 jaar en een extra inschrijving in een tweede domein in het DKO Een inschrijvingsbewijs /betalingsbewijs van de andere academie

N. Studenten tussen 18 en 24 jaar 

Geen attest meer nodig (op basis van identiteitskaart)

dansmuziekwoord