Missie & visie

Paragraphs

Missie en visie

d'Academie Podium van Sint-Niklaas biedt aan iedereen de kans om zich in de kunst en kunde van muziek, woord en dans te ontplooien in de sfeer van een open cultuurhuis en met oog voor de samenleving.

Hiertoe wil de d'Academie Podium Sint-Niklaas een kunstschool zijn die er is voor iedereen, ongeacht uiteindelijk leerdoel of socio-culturele achtergrond van de leerling, en is zij tevens partner in het regionale culturele veld:

  • wij bieden -conform de decretale opdracht- pedagogisch en artistiek hoogwaardig onderwijs.
  • wij bieden een uitnodigende multiculturele artistieke ontmoetingsplaats.
  • we werken binnen ons vakdomein steeds evaluerend en evoluerend.
  • wij staan voor kwaliteit en professionaliteit, leergierigheid en leerplezier.
  • wij staan voor kunstvaardigheid, creativiteit, dynamiek en vakkennis.
  • wij staan voor samenwerking op alle vlakken binnen onze opleiding en binnen de bredere wereld van kunst en cultuur in de regio.

Artistiek pedagogisch project

Artistiek pedagogisch project
dansmuziekwoord