update coronamaatregelen

Social media sharing

Beste ouders en leerlingen,

Vanaf 1 september zijn er verdere versoepelingen in de organisatie van de lessen in het deeltijds kunstonderwijs.

Wat betekent dit concreet?

  • Er kan opnieuw les gegeven en gevolgd worden ZONDER mondmasker.
  • Bij verplaatsing door de gangen of op drukke plaatsen is er wel nog mondmaskerplicht voor personen ouder dan 12.
  • Voorstellingen, toonmomenten en evenementen zijn weer mogelijk, zonder mondmasker en zonder afstand te behouden. 
  • Het is ouders toegestaan hun kind te begeleiden naar de klas wanneer dit voor het kind noodzakelijk is. Tijdens de lesuren vragen wij echter om buiten de academie te wachten.
    Wij roepen op om het onnodig betreden van de academie te vermijden.
     

Uiteraard zijn er nog steeds hygiënische maatregelen van kracht:

  • Handhygiëne: gelieve bij het betreden van de school de handen te ontsmetten.
  • Verluchting en ventilatie: Maximaal verluchten van onze lokalen blijft een belangrijke voorzorgsmaatregel.

 

Mochten er nog verdere vragen zijn kunnen jullie steeds terecht bij jullie vakleerkracht of op het secretariaat van d’Academie podium waar we jullie zeker zullen verder helpen.

 

Hopelijk tot snel,
In d’Academie podium!

dansmuziekwoord