Infobrochure coronavirus

Social media sharing

Coronavirus: infobrochure

Beste ouders en leerlingen,

Ook bij het begin van dit jaar start d'Academie Podium in code rood, mits een kleine wijziging. 

Wat betekent dit concreet?

Voor onze -12 jarigen: geen wijzigingen
Onze jongste muzikanten, dansers en woordkunstenaars kunnen hun volledige opleiding nog steeds in de academie volgen. Wel vragen we ook aan deze leeftijdsgroep een mondmasker te voorzien voor wanneer gezongen wordt. (enkel domein muziek voor de vakken zang, mcv en muziekinitiatie)

Voor onze +12-jarige :  er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische activiteiten.

Bij statische activiteiten zitten of staan leerlingen op een vaste plek in een lokaal.Indien de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling) en leerlingen op een grote afstand van elkaar kunnen werken zonder dicht bij elkaar te komen. 

Onder strikte veiligheids- en hygiënevoorwaarden is het mogelijk om statische activiteiten met maximaal 4 leerlingen boven de 12 jaar te organiseren, in ruimtes waar minimaal 10m² per leerling voorzien is.

  • Leerlingen houden afstand van elkaar en hun leraar.
  • Iedereen draagt een mondmasker.
  • Iedereen houdt zich aan de regels van  de handhygiëne.
  • De lokalen worden grondig geventileerd.
  • Kies je voor deze manier van werken, dan geeft de leraar les aan ten hoogste 4 leerlingen per lesblok. 

Het plaatsen van veiligheidsschermen tussen de leerlingen is optioneel maar wel aanbevolen.

Bij dynamische activiteiten bewegen de leerlingen  intensief  door het lokaal (dans, acteren) of verplaatsen ze via de mond veel lucht (zingen, luid spreken, een blaasinstrument bespelen) waardoor de verspreiding van de aerosolen sterk toeneemt.Solo-instrumentlessen dienen nog steeds 1-op-1 te worden georganiseerd vanwege het feit dat instrumentleerkrachten veel verschillende leerlingen zien tijdens hun wekelijks lesmoment, waardoor het risico op verspreiding groter is.

Dynamische activiteiten en solo-instrumentlessen dienen nog steeds in 1-op-1-onderwijs georganiseerd worden. 

Wij zijn er van overtuigd dat we op deze manier een veilige leeromgeving voor onze leerlingen kunnen creëren.

Mochten jullie nog met vragen zitten aarzel dan niet om contact op te nemen met de vakleerkracht en de academie.

Voor uitgebreide actuele informatie rond hoe onze academie omgaat met lesgeven tijdens Covid-19 kan je via onderstaande link onze infobrochure raadplegen.
Naast algemene richtlijnen kan je hier ook de domeinspecifieke adviezen vinden voor muziek, dans en woord.

https://podium.academiesintniklaas.be/brochures/coronavirus-infobrochure-dacademie-podium

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-deeltijds-kunstonderwijs

Heb je vragen over corona en eventuele quarantaine?  Raadpleeg volgende beslissingsboom in geval van twijfel!

 

Met vriendelijke groet
Tim Haerinck
Directeur
D’Academie podium
 

dansmuziekwoord