Corona-update

Concert
Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Social media sharing

Beste ouders en leerlingen

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen omtrent de aangepaste Corona-maatregelen en wat dit voor ons deeltijds kunstonderwijs betekent.
De nieuwe maatregelen gaan in vanaf woensdag 8 december en gelden alvast tot aan de kerstvakantie.

De aangepaste regelgeving volgt deze uit het basis- en secundair onderwijs en valt uiteen in 3 grote leeftijdscategorieën:

1) Leerlingen tot 12 jaar:
•    mondmasker vanaf 6 jaar ( bij voldoende afstand en ventilatie kan het mondmasker af in de klas.)
•    3 weken kerstvakantie (laatste lesdag: 18/12)

2) Leerlingen van 12 jaar tot 18 jaar: 
A) MUZIEK:  Individuele vakken en groepsmusiceren/ begeleidingspraktijk gaan door in de academie, klassikale vakken gaan in afstandsonderwijs. De desbetreffende vakleerkrachten maken hierrond zo snel mogelijk de nodige afspraken en informeren hun leerlingen.
B) DANS: alle danslessen gaan fysiek door.
C) WOORD: individueel vak gaat door in de academie, voor klassikale vakken wordt overgegaan op een aangepast systeem. De desbetreffende vakleerkrachten maken hierrond zo snel mogelijk de nodige afspraken en informeren hun leerlingen.

3) Leerlingen vanaf 18 jaar: geen wijzigingen.

Uiteraard blijven de voorgaande maatregelen rond ventilatie, afstand en handhygiëne van kracht. 
Een volledig overzicht van de geldende maatregelen kunnen jullie nalezen via deze link:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021-2022/coronamaatregelen-2021-2022/maatregelen-2021-2022-deeltijds-kunstonderwijs

Alvast onze dank om gehoor te geven aan deze maatregelen, samen zorgen we ervoor dat d’Academie een veilige plek blijft voor onze leerlingen.
 

dansmuziekwoord