Instrumenten huren

Een aantal instrumenten kunnen gehuurd worden in onze academie, tegen een jaarlijks bedrag.

Een aantal instrumenten kunnen gehuurd worden in onze academie, tegen een jaarlijkse (verzekerings)premie. Een huurder verbindt zich ertoe zich aan de afspraken te houden.

Wil je meer informatie of een instrument huren? Neem dan contact met Marc Abeel. Je vindt hem aan het onthaal van de academie in de Hofstraat in Sint-Niklaas.

Accordeon 25 EUR per jaar
Altviool 20 EUR per jaar
Basfluit 35 EUR per jaar
Bariton 40 EUR per jaar
Bastuba 40 EUR per jaar
Cello 4/4 25 EUR per jaar
Cello 3/4 25 EUR per jaar
Cello 1/2 25 EUR per jaar
Cello 1/4 25 EUR per jaar
Contrabas 50 EUR per jaar
Cornet 20 EUR per jaar
Diatonische accordeon 15 EUR per jaar
Doedelzak voor kind 15 EUR per jaar
Doedelzak voor volwassene 20 EUR per jaar
Dwarsfluit 15 EUR per jaar
Euphonium 40 EUR per jaar
Fagot 40 EUR per jaar
Hobo 40 EUR per jaar
Althobo / Engelse hoorn 85 EUR per jaar
Hoorn 40 EUR per jaar
Klarinet 20 EUR per jaar
Piccolo 15 EUR per jaar
Saxofoon (alt) 25 EUR per jaar
Saxofoon (sopraan) 15 EUR per jaar
Saxofoon (tenor) 35 EUR per jaar
Saz 10 EUR per jaar
Trombone 25 EUR per jaar
Trompet 20 EUR per jaar
Tuba 40 EUR per jaar
Viool 4/4 15 EUR per jaar
Viool 3/4 15 EUR per jaar
Viool 1/2 15 EUR per jaar
Viool 1/4 15 EUR per jaar
Ud 10 EUR per jaar

Volgende regels zijn verbonden aan het huren van een instrument:

  1. De ontlener verzekert het instrument tegen beschadiging en diefstal via de groepsverzekering onderschreven door de stad en betaalt de verzekeringspremie (zie lijst instrumentenverzekering, deze is voor indexering vatbaar).
  2. Alle kosten van onderhoud van het instrument, dat nodig is tijdens, na en door het gebruik ervan, zijn ten laste van de ontlener. Bij teruggave van het instrument is nazicht ervan door de leerkracht vereist.
  3. Het instrument wordt uitgeleend tot het einde van het schooljaar. De uitlening kan voor een volgend schooljaar worden verlengd. Indien de uitlening niet wordt verlengd, moet het instrument dadelijk worden binnen geleverd. Het instrument kan gehuurd worden voor een maximumduur van 4 jaar.
  4. De directeur kan bij het begin van het schooljaar het instrument voor nazicht laten voorleggen.
  5. Indien schade wordt berokkend aan het instrument, vallen de forfaitaire kosten ten laste van de ontlener. De directie moet geraadpleegd worden in verband met de herstelling. Ook verlies en diefstal moeten door de ontlener vergoed worden. De stad zal bij beschadiging of diefstal bemiddelen ten einde van de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding te recupereren.
  6. Indien de leerling zijn studies stopzet, moet de ontlener het instrument dadelijk terugbezorgen op het secretariaat van de academie.
  7. Het instrument mag niet gebruikt worden voor activiteiten buiten de inrichting, tenzij na voorafgaande instemming van de directeur.
  8. Het onderling verwisselen van instrumenten is verboden.
  9. De ontlener verklaart het instrument in goede staat en in een aangepast kistje te hebben ontvangen.
dansmuziekwoord