Dans

Klassieke dans (jongeren)

Vanaf 8 jaar kan je starten met je opleiding klassieke dans. Je start in de 2de graad in het danslab, ook zonder dat je de eerste graad hebt gevolgd. Hier heb je 2 lesmomenten per week: 1 uur klassieke dans en 1 uur dansatelier.

Wanneer je slaagt in het laatste jaar van de tweede graad, mag je overgaan naar de derde graad.  Daar krijg je, naast het 1,5 uur klassieke dans, ook 1 uur hedendaagse dans aangereikt.  Vanaf het 2de jaar in de 3de graad kan je naast de verplichte vakken ook vrijwillig het extra vak ‘pointes’ volgen.

Vanaf de 4de graad kan je een specifieke keuze maken tussen de opleiding klassieke dans en de opleiding hedendaagse dans, dit zowel in de studierichting vertolkend danser als in de studierichting creërend danser. Beiden dansstijlen volgen, zowel klassieke dans als hedendaagse dans, is perfect mogelijk. In de 4de graad krijg je 1,5 uur klassieke danstechniek (klassieke danstechniek of hedendaagse danstechniek) en 1,5 uur choreografie en repertoire. Naast de verplichte vakken kan je ook vrijwillig het extra vak ‘Pointes’ volgen in de richting klassieke dans.

 

Tweede graad

Vanaf 8 jaar kan je bij ons terecht voor het danslab, ook zonder dat je de 1ste graad (dansinitiatie) hebt gevolgd. In de tweede graad breidt de opleiding uit naar 2 lesmomenten per week.

In het danslab krijg je 2 vakken:

  • Tijdens het lesuur klassieke dans leer je de klassieke danstechniek aan (Vaganova-systeem). In deze 4-jarige opleiding van de 2de graad leggen we de basis van de klassieke dans. Deze basis is uiterst belangrijk en vormt de onderbouw voor eender welk soort dans die de leerling later wenst verder uit te breiden.
  • In het lesuur dansatelier leggen we specifiek de nadruk op het artistieke van het dansvak. We werken naar toonmomenten toe waarbij dansexpressie, beleving en inleving heel belangrijk zijn.

Derde graad

Wanneer je slaagt in het laatste jaar van de tweede graad, mag je overgaan naar de derde graad. Dit traject duurt 3 jaar en je hebt 2 lesmomenten per week: 1,5 uur per week klassieke dans en 1 uur per week hedendaagse dans.

In de derde graad krijg je 2 dansvormen aangereikt: klassieke dans en hedendaagse dans.

  • In het vak klassieke dans bouwen we verder aan de klassieke danstechniek volgens het Vaganova-systeem. We breiden de basis verder uit, reiken nieuwe leerstof aan, voeren de bewegingen sneller uit, en verhogen de moeilijkheidsgraad met combinaties met port de bras (armbewegingen) en richtingen. Draaibewegingen en grotere sprongen dragen bij tot het kunnen creëren van dansante combinaties. 
  • Naast deze verderzetting van de klassieke dans verbreden we de opleiding met een lesuur hedendaagse dans. We starten met de basistechnieken van de hedendaagse dans, waardoor de leerlingen een grotere uitbreiding van de bewegingstaal leren. In deze lessen komt ook improvisatie meer en meer aan bod. We werken naar toonmomenten toe waarbij, naast de eigen inbreng van de leerling, we choreografieën instuderen en uitwerken voor voorstellingen. 
  • Naast de twee verplicht te volgen vakken (klassieke dans en hedendaagse dans) kunnen de leerlingen vrijwillig een extra les ‘pointes’ volgen. Het ‘op de tenen’ dansen vraagt een bijzondere controle, waarbij de voet- en enkelspieren voldoende moeten ontwikkeld zijn. Ervaring, trainingsfrequentie en de bouw van de voet zijn hierin ook bepalend. Vandaar dat we deze dansvorm slechts aanreiken vanaf het 2de jaar van de 3de graad.

Vierde graad

Bij het slagen in de derde graad, ga je over naar de vierde graad. Dit laatste traject duurt 3 jaar en je hebt 2 lesmomenten per week . 

Vanaf de vierde graad kan je de keuze maken tussen de optie klassieke dans en hedendaagse dans. Beiden dansstijlen volgen kan ook en kan gezien worden als voorbereiding naar het hoger dansonderwijs, of gewoon je danshobby optimaal verder ontwikkelen en verfijnen.

Ook kan je een specifieke keuze maken tussen de studierichting vertolkend danser, waar de nadruk meer ligt op het uitvoerende, en creërend danser waar meer aandacht gaat naar het maken en creëren van dansen en choreografieën.

In de richting klassieke Dans krijgen de leerlingen 2 lesmomenten van 1,5 uur:

  • In de les klassieke dans (de klassieke danstechniek volgens het Vaganova-systeem) bouwen we de leerstof van de 2de en de 3de graad verder uit. De oefeningen worden complexer en ingewikkelder (combinaties met richtingen, werken aan een groter coördinatievermogen, uitvoering in een sneller tempo, lenigheid en kracht worden verder ontwikkeld). We streven naar een steeds hoger kwalitatief niveau door de oefenstof verder en verder te verfijnen en nieuwe leerstof aan te brengen volgens de mogelijkheden van de leerlingen.
  • In het vak choreografie en repertoire maakt de leerling kennis met het repertoire van het klassiek ballet (o.a. het aanleren van variaties uit meesterwerken van het klassiek ballet). Choreografisch werken we naar een danstechnisch en artistiek afgewerkt en kwalitatief eindproduct volgens de fysieke en expressieve mogelijkheden van de leerlingen.
  • Optioneel kan je ook de opleiding ‘pointes’ verder volgen, die uitgebreid wordt en waarbij ook choreografie en repertoire op pointes een streefdoel is.

Individueel leertraject

Voor leerlingen die ouder zijn dan de startleeftijd (9 jaar of ouder) stellen we een apart, individueel programma samen. Afhankelijk van de reeds genoten dansopleiding elders, kijken we waar de leerling kan instappen.

Als de technische basis van de klassieke dans voldoende aanwezig is, kan dit eventueel op leeftijd. Bij leerlingen die willen instromen zonder klassieke danservaring, kijken we individueel wat hun mogelijkheden zijn.

Deze specifieke trajecten worden in overleg met de danscoördinator en de dansjuffen besproken en de finale goedkeuring van de directeur is vereist.

 

Wil je meer weten?

Bekijk Algemene info dans Sint-Niklaas

Bekijk Daarom dans ik

 

Je kan klassieke dans volgen op deze locaties:

Ann Jehaes

Ann Jehaes

Klassieke dans (jongeren)
Elise De Vliegher

Elise De Vliegher

Dansinitiatie
Klassieke dans (jongeren)
Iraïs Ooms

Iraïs Ooms

Klassieke dans (jongeren)
Hedendaagse dans (jongeren)
Hedendaagse dans (volwassenen)
Kate Olsen

Kate Olsen

Dansinitiatie
Klassieke dans (jongeren)
Hedendaagse dans (jongeren)
geen foto

Morag Uyttersprot

Klassieke dans (jongeren)
Piano
Veerle Casteleyn

Veerle Casteleyn

Dansinitiatie
Klassieke dans (jongeren)

De prijs van deze les is afhankelijk van je leeftijd. Je krijgt korting per extra gezinslid dat inschrijft. Ben je houder van een kansenpas en schrijf je in de academie in Sint-Niklaas? Dan krijg je een grote korting.

Graad 1 Dansinitiatie (6 en 7 jaar)

 

Jaar 1.1 (6 jaar) Dansinitiatie 1u/week
Jaar 1.2 (7 jaar) Dansinitiatie 1u/week

Graad 2 Danslab (vanaf 8 jaar)

Jaar 2.1 Klassieke Dans
Dansatelier
1u/week
1u/week
Jaar 2.2 Klassieke Dans
Dansatelier
1u/week
1u/week
Jaar 2.3 Klassieke Dans
Dansatelier
1u/week
1u/week
Jaar 2.4 Klassieke Dans
Dansatelier
1u/week
1u/week

Graad 3 

Jaar 3.1 Klassieke Dans
Hedendaagse Dans
1u30/week
1u/week
Jaar 3.2 Klassieke Dans
Hedendaagse Dans
Pointes (optioneel)
1u30/week
1u/week
30min/week
Jaar 3.3 Klassieke Dans
Hedendaagse Dans
Pointes (optioneel)
1u30/week
1u/week
30min/week

 

Graad 4: VERTOLKEND danser

Klassieke Dans       Hedendaagse Dans    
Jaar 4.1 Klassieke Dans 1u30/week   Jaar 4.1 Hedendaagse Dans 1u30/week
  Choreo & repertoire 1u30/week     Choreo & repertoire 1u30/week
  Pointes (optioneel) 30min/week        
Jaar 4.2 Klassieke Dans 1u30/week   Jaar 4.2 Hedendaagse Dans 1u30/week
  Choreo & repertoire 1u30/week     Choreo & repertoire 1u30/week
  Pointes (optioneel) 30min/week        
Jaar 4.3 Klassieke Dans 1u30/week   Jaar 4.3 Hedendaagse Dans 1u30/week
  Choreo & repertoire 1u30/week     Choreo & repertoire 1u30/week
  Pointes (optioneel) 30min/week        

Graad 4: CREËREND danser

Klassieke Dans       Hedendaagse Dans    
Jaar 4.1 Klassieke Dans 1u30/week   Jaar 4.1 Hedendaagse Dans 1u30/week
  Choreo & repertoire 1u30/week     Choreo & repertoire 1u30/week
  Pointes (optioneel) 30min/week        
Jaar 4.2 Klassieke Dans 1u30/week   Jaar 4.2 Hedendaagse Dans 1u30/week
  Choreo & repertoire 1u30/week     Choreo & repertoire 1u30/week
  Pointes (optioneel) 30min/week        
Jaar 4.3 Klassieke Dans 1u30/week   Jaar 4.3 Hedendaagse Dans 1u30/week
  Choreo & repertoire 1u30/week     Choreo & repertoire 1u30/week
  Pointes (optioneel) 30min/week        

 

dansmuziekwoord